Växtmarknader

På växtmarknaderna säljer medlemmar av sitt överflöd av växter. Det ger en härlig möjlighet, att hitta nya, vackra och spännande växter som är svåra att få tag på i plantskolorna.

Passa gärna på att få odlingsråd direkt från säljaren som har odlat fram växten och vet hur den vill ha det.

Vår egen växtmarknad brukar ligga i slutet av maj eller början av juni. Dessutom turas de västsvenska kretsarna om att ordna en stor gemensam växtmarknad i slutet av augusti.

Alla som vill sälja är välkomna. Man anmäler sig i förväg till den ansvarige och har med sig krukade och väletablerade växter med namn. Var och en bestämmer själv sina priser men de brukar ligga under de i handeln.

Växtmarknader med växter odlade av amatörer

Bli medlem

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar