Tom Ericsson, 24 april 2022

Tom Ericsson berättar om hur man skapar naturliga dammar i trädgården - livet är för kort för att vara dammfritt.

Tom är pensionerad lärare och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) och kan mycket om hur man får biologin att fungera i en damm så att man får det klara vatten och den innehållsrika miljö man vill ha.

Vatten skapar harmoni i trädgården och ett blickfång att bygga trädgården runt. Tom berättar om vatten i den lilla trädgården och den naturliga dammen.

Målet när Tom skapar vattenmiljöer är att de ska fungera utan avancerad teknik. Hans dammar är tänkta att förutom växter även hysa grodor, salamandrar och andra vattendjur samt göra det möjligt för områdets igelkottar och fåglar att släcka törsten.

Här finns kunskap i ett ämne som vi inte har tagit upp på länge.

Dammspegel med näckrosblad

Tid och plats: Bygdegården i Rångedala, kl. 14:00

  • Lotteri med fina vinster
  • Trädgårdstillbehör finns att köpa till mycket bra priser
  • Fika ingår i entréavgiften

Växter, gärna krukade och namnade samt lökar/knölar, frön, böcker om växter och trädgårdsprylar mm tas tacksamt emot som vinster till lotteriet.

Tänk på att det som du har för mycket av kan vara guld värt för någon annan.