Gemensamma växtmarknaden, 26 augusti

I år är det Hallandskretsen som anordnar de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad.

Älvsborgskretsen planerar för en bussresa. Vi börjar med ett par timmar på växtmarknaden. Sedan åker vi för att äta lunch och avslutar med att besöka två privata trädgårdar.

Resan startar kl. 9:00 i Borås, via Skena kl. 9:30 och vidare mot Halland.

Ta med egen fika som vi intar innan växtmarknaden.

Suckulenter i kruka

Anmälan och betalning

Resan kostar 300 kr och lunch ingår. Betala senast 20 augusti 2018 till bankgiro 788-0677.

Anmälan senast 20 augusti till Per-Axel och Anita på telefon 033-25 66 41 eller till Birgit på telefon 0301-424 41.
Det går också bara via mail till peranita.bergquist#telia.com.