Gemensamma växtmarknaden, 25 augusti 2019

I år är det Bohuslän / Dalslandsskretsen som anordnar de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad.

Information om gemensam bussresa kommer att läggas upp när detaljerna är klara.

Suckulenter i kruka