Trädgårdsresor

En eller två gånger under våren/sommaren ordnar vi bussresor till fina trädgårdar, till stora växtmarknader och till specialplantskolor som ligger lite längre bort och har ett annorlunda och spännande sortiment.

Vi har alltid en buss som går till de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad i augusti.

En bussresa är ett svårslagbart sätt att träffa folk och lära känna nya vänner. Det brukar bli trevliga inköp och många växtkassar att glädjas åt när vi kommer hem.

Resor där vi besöker vackra trädgårdar.

Bli medlem

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar