September

Söndag 9 september 11:00-15:00

Furets Plantskola, Herdersson - Trädgårdens dag

Skutesjövägen 4, Karlsdal, Örby
Tel. 0320-480 90

På vägen mellan Örby och Brättingstorp, ta av mot Skutesjön. Plantskolan ligger på höger sida bakom häckar. Kör förbi infarten och båda bostadshusen så finns stor parkering höger sida.

Tipspromenad med fina gröna vinster. Promenaden går genom plantskolans två privata trädgårdar, som har ett spännande urval av odlingsvärda växter.

Vårt växtlotteri är ett bra sätt att göra reklam för föreningen. Vill du skänka växter till lotteriet så mottas dessa tacksamt. Ta med och lämna när du kommer. Märk gärna dina växter.

Fredag 14 september kl. 15:00-20:00

Göran Lindskog

Rydbovägen 8, Rydboholm
Tel 0732-03 07 27

Från Borås: Kör gamla Varbergsvägen söderut, när ni kommer till Rydboholm,
kör över första järnvägsövergången sedan Rydbovägen 300m söderut.

Från Skene/Viskafors: Kör in i Rydboholm, passera järnvägen (vid busshållplatsen
Älvsjöparken) och kör därefter Rydbovägen 800m norrut.
Huset är ett vitt funkishus.

Kuperad villaträdgård på 2100kvm. Våren 2012 började omvandlingen till en innehållsrik samlarträdgård. Stenpartier, rabatter, naturlund med upphöjda bäddar, damm och bäck. Pergola, köksträdgård och sittplatser.

Under september blommar många ståtliga (prärie) perenner, prydnadsgräs men också sen blommande buskar. Samtidigt lyser flera av trädgårdens buskar och träd i vackra höstfärger. Utomhuskaktusar.

Nytt är tak på uteplatsen, bäcken är klar och nyheter i trädgården. Växter samt trädgårdstillbehör till försäljning.

Välkomna till en trädgård i sensommar/höst fägring.