Utbildning

Vi håller utbildning i form av trädgårdscirklar och temadagar. Dessa är ibland teoretiska med föreläsningar och bildvisning och ibland praktiska – hur man gör olika moment.

Praktisk utbildning kan handla om sticklingsförökning, att ha en trädgård som är vacker även på vintern, cementgjutning och frösådd är exempel på teman vi haft.

På en temadag träffas man under längre tid, äter en lunch tillsammans och lär känna varandra.

 

Cirklar om frösådd, sticklingar, växtsläkten, betonggjutning mm.

Bli medlem

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar