Trädgårdsbesök september 2024

Söndag 1 september

Göran Lindskog, kl. 13:00-16:00

Rydbovägen 8 i Rydboholm
Tel. 0732 - 030727

 

Kuperad villaträdgård på 2 100 kvm. Sedan våren 2012 har Göran skapat en spännande och blomrik trädgård med många senblommande växter. I norr skogsdunge (ekbacke) med upphöjda bäddar samt azalea backe. I mitten, rabatter, dammar, bäckar, grusträdgård och köksträdgård. Södra delen består av slänter med stenpartiväxter och kaktusar. Samlarträdgård med många ovanliga buskar och perenner med fokus på biologisk mångfald. Trädgården utvecklas varje år. Nytt för 2024 är bland annat omgjord pergola.