Möten

Sex gånger om året har vi medlemsmöten. Då kommer det en föreläsare som visar bilder och berättar om ett ämne. Det ger kunskaper och inspiration och en möjlighet att fråga en extra kunnig person.

Vi har lotteri med skänkta priser, mest växter av olika slag och det brukar vara mycket och uppskattat. Lotterna är billiga så man kan köpa många.

Under mötet dricker vi kaffe med smörgås och en kaka. Mötet är också ett trevligt tillfälle att lära känna andra trädgårdsintresserade i föreningen.

Mötena brukar vara i februari (årsmöte), mars, april, september, oktober och november

Möten med föreläsningar om trädgård och växter

Bli medlem

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar