Årsmöte

Årsmöte

STA Ävsborgskretsen kallar till årsmöte. Efter årsmötet berättar Karin Berglund om sin avspända, romantiska syn på trädgård.

Lewisia

Växtmarknader

På våra växtmarknader kan du köpa spännande växter. Säljarna är ofta trädgårdsamatörer som fått växter över vid frösådd eller genom delning.

Resa, Vargaslätten

Resa, Vargaslätten

Den 4 juni åker vi med buss till Vargaslätten med trädgårdsbesök och Gerbens plantskola i Gerbianska trädgården.

Bli medlem i STA Älvsborgskretsen

Bli medlem

Som medlem kan du vara med i alla våra trädgårds­aktiviteter, du får tidningen Trädgårds­amatören och kan beställa fröer från vår lista med över 2000 växter.

Välkommen

Varmt välkommen till Sällskapet Trädgårdsamatörerna Älvsborgskretsens nya hemsida. Här hittar du aktuell information om alla våra aktiviteter. Ta gärna en titt i programmet längre ned för att se vad som händer här närmast.

Den nya hemsidan fungerar lika bra i datorn och surfplattan som i mobilen och anpassar sig automatiskt. Så du kan alltid lätt komma åt informationen när du behöver den. Återigen, varmt välkommen hit!

Våra möten, föredrag och trädgårdsbesök arrangeras i samarbete med:

 Studieförbunden Vuxenskolan

Välkommen till STA Älvsborgskretsen

Höstens program

Söndag 27 augusti
Resa till Tommy Ahnbys plantskola, läs mer

Söndag 17 september
Johnny Karlsson föreläser om sten- och torvpartier, läs mer

Lördag 21 oktoberer
Kurs om växternas vetenskapliga namn startar, läs mer

Söndag 22 oktober
Johan Nilsson föreläser om "Växtjakt i västerled", läs mer

Söndag 19 noverber
Jonas Bengtsson föreläser om "Nya perenner", läs mer

Vårens program

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar