STA Älvsborgskretsen

Älvsborgskretsen ingår i Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och är en av föreningens 24 lokala kretsar.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna är en rikstäckande ideell förening med ca 7 900 medlemmar. Älvsborgskretsen bildades 1971 och har ett medlemsantal på ca 310 medlemmar i skrivande stund.

På riksnivå ordnas längre resor samt varje år ett Riksmöte där medlemmar från hela Sverige träffas en helg för aktiviteter, besöksträdgårdar och en avslutande växtmarknad.

Kretsens alla lokala aktiviter kan du botanisera bland på denna hemsidan.

Läs mer om hur du blir medlem allt som ingår för medlemmar.

Bli medlem

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:

  • Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden
  • Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
  • Öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder
  • Inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar