Bli medlem i STA Älvsborgskretsen

Som medlem kan du vara med i alla våra lokala aktiviter och träffa andra trädgårdsvänner. Dessutom får du via riksföreningen tidningen Trädgårdsamatören, kan beställa frö från en lista med över 2 000 olika växter och delta i trädgårdshelgen Riksmötet.

Du ansluter dig enklast genom att fylla i formuläret här: https://www.tradgardsamatorerna.se/bli-medlem/

Bli medlem i STA Älvsborgskretsen

Sällskapet Trädgårdsamatörerna är en rikstäckande ideell förening med ca 7 900 medlemmar fördelat på 24 lokala kretsar och specialgrupper. STA Älvsborgskretsen har ett medlemsantal på ca 310 medlemmar i skrivande stund.

På riksnivå ordnas längre resor samt varje år ett Riksmöte där medlemmar från hela Sverige träffas en helg för aktiviteter, besöksträdgårdar och en avslutande växtmarknad.

 • Tidningen Trädgårdsamatören utkommer 4 gånger per år, med bl.a. reportage, information och växtbilder.
 • Du får också möjlighet att beställa frö från frölistan med över 2 000 olika växter som medlemmarna har skickat in. För 80 kronor får du beställa 20 portioner. Många av dessa är svåra att få tag på annat sätt.
 • Dessutom får du tillgång till de skrifter som produceras inom föreningen, t.ex. om primulor, liljor, frösådd och botanik för amatörer.
 • Älvsborgskretsens medlemstidning Blombladet utkommer 4 gånger/år. I den finns bl.a. kalendarium med aktuella aktiviteter, tillbakablickar från gångna träffar samt artiklar om framtida händelser att se fram emot.
 • Varje krets ordnar eget program med föredrag, bildvisningar, kurser, växtmarknad, trädgårdsringar, dags- och helgresor samt andra aktiviteter som du som medlem kan deltaga i.
 • Vid föredragen/mötena så serveras kaffe/te och smörgåsar vilket ingår i entrépriset. Då anordnas också lotterier med fina priser som t.ex. växter och andra (främst) trädgårdsrelaterade saker som priser och dessa är skänkta av medlemmarna.
 • En bra förmån är också de trädgårdstillbehör som säljs till mycket rimliga priser i samband med möten/föreläsningar.
 • När det är säsong så har ofta föredragshållare med sig växter, lökar och knölar som kan vara ovanliga och svåra att få tag i ute i handeln - även detta till bra pris.
 • Under de resor som medlemmarna gör besöks både attraktiva plantskolor och spännande trädgårdar, ofta i andra landskap än kretsens eget.
 • Kretsarnas medlemmar besitter stora kunskaper där du som medlem kan lära dig om frösådd, förökning och allt som har med växtodling i olika miljöer att göra.
 • Under odlingssäsongen visar en del av medlemmarna men även andra trädgårdsintresserade sina trädgårdar på bestämda datum. Ibland så säljer ägarna till de visade trädgårdarna, plantor när de har överskott.
 • Medlemmar i Älvsborgskretsen har 10 -15 % rabatt på främst perenna växter på flera plantskolor vid uppvisande av medlemskort.

Välkommen att anmäla dig som medlem och delta i en trevlig gemenskap med andra som delar ditt intresse för växter och trädgård.