Trädgårdsbesök juli 2022

Söndag 3 juli

Öppen Trädgård

Flera av våra medlemmar visar sina trädgårdar under Tusen Trädgårdar – Sveriges största trädgårdsarrangemang som anordnas vartannat år. Tusen Trädgårdar är ett sam-arbete mellan trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, Studie-främjandet, Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårds-amatörerna, Fritidsodlarna och Rikare Trädgård.

För att få information om vilka trädgårdar som deltar kan du besöka svensktradgard.se/tusen.

Om du vill anmäla din egen trädgård, så gör du det via svensktradgard.se senast 6 juni.